หน้าแรก บริการของเรา ราคาค่าพัฒนาเว็บไซต์ การชำระเงิน ลูกค้าของเรา

ชำระค่าบริการ


ตัวอย่างราคาค่าจ้าง 50,000 บาท แบ่งจ่าย 2 งวด ดังนี้
ครั้งที่ จำนวนเงิน ลักษณะ(จ่ายเมื่อ)
1 25,000 ค่าล่วงหน้า วันทำสัญญา หรือ มอบหมายงาน
2 25,000 จ่ายส่วนที่เหลือ เมื่องานเสร็จสมบูรณ์แล้ว 100% พร้อมจะLaunch หรือ Launch เรียบร้อยแล้ว( อยู่ในรูป world wide web แล้ว )


ตัวอย่างราคาค่าจ้าง 100,000 บาท แบ่งจ่าย 3 งวด ดังนี้
ครั้งที่ จำนวนเงิน ลักษณะ(จ่ายเมื่อ)
1 30,000 ค่าล่วงหน้า วันทำสัญญา หรือ มอบหมายงาน
2 50,000 เมื่อคืบหน้าครบ 80% โดยประมาณ
3 20,000 จ่ายส่วนที่เหลือ เมื่องานเสร็จสมบูรณ์แล้ว 100% พร้อมจะLaunch หรือ Launch เรียบร้อยแล้ว( อยู่ในรูป world wide web แล้ว )

ท่านสามารถชำระเงินได้ ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
ชื่อบัญชี นาย วิรุฬห์ วัชฤทธิ์ ประเภท ออมทรัพย์
ธนาคาร สาขา บัญชีเลขที่
ธ. กรุงเทพ โชคชัย 4 ลาดพร้าว 230 - 0 - 33830 - 4
ธ. กสิกรไทย ถ. สุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม 735 - 2 - 41149 - 8
ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ตลาดมีนบุรี 201 - 2 - 02056 - 9
ธ. กรุงไทย สาขา ถนนสุขาภิบาล 3 195 - 0 - 03373 - 2
ธ. กรุงศรีอยุธยา เดอะมอลล์บางกะปิ 449 - 1 - 46602 - 5